Vissefjärda Multiservice och Konsult AB

Kalmar län

Information

Vissefjärda Multiservice och Konsult AB är ett av många verksamheter som finns i Emmaboda. Det är nämligen den kommunen som Vissefjärda Multiservice och Konsult AB finns i och den tillhör även Kalmar län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Vissefjärda Multiservice och Konsult AB som idag finns i Kalmar län har varit registrerat sedan 2002-11-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Stureg. 32, 114 36, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Vissefjärda Multiservice och Konsult AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0471-20025.

Emmaboda arbetar för att verksamheter som Vissefjärda Multiservice och Konsult AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Vissefjärda Multiservice och Konsult AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Kalmar län.

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att ge konsultation inom järnvägsverksamhet samt konsultation, försäljning av tjänster inom fastighetsskötsel, städning och renhållning samt grönytearbeten och markberedning samt bedriva konferens-, hotell- och kaféverksamhet, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Vissefjärda Multiservice och Konsult AB är följande:
Firman tecknas ensam av -likvidatorn.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Vissefjärda Multiservice och Konsult AB och det är följande personer, Strand, Hans Erik Göran som är född 1948 och har titeln Likvidator, Andersson, Per Göran Ivan som är född 1961 och har titeln Revisor, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Vissefjärda Multiservice och Konsult AB är 556635-3164.