Gesällen Förvaltnings Aktiebolag

Kalmar län

Information

Gesällen Förvaltnings Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Emmaboda. Det är nämligen den kommunen som Gesällen Förvaltnings Aktiebolag finns i och den tillhör även Kalmar län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Gesällen Förvaltnings Aktiebolag som idag finns i Kalmar län har varit registrerat sedan 1984-01-02.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Långg. 6, 361 31, Emmaboda. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Gesällen Förvaltnings Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0471-33014.

Emmaboda arbetar för att bolag som Gesällen Förvaltnings Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Gesällen Förvaltnings Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Kalmar län.

Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Gesällen Förvaltnings Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Gesällen Förvaltnings Aktiebolag och det är följande personer, Jonsson, Åke Ingvar Jörgen som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Kallerbäck, Per Olof Nicklas som är född 1972 och har titeln Suppleant, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, Ekström, Mathias Per-Erik som är född 1970 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Gesällen Förvaltnings Aktiebolag är 556237-2622.