Centrum i Sydost, ekonomisk förening

Kalmar län

Information

Centrum i Sydost, ekonomisk förening är en verksamhet som finns i Emmaboda. I Centrum i Sydost, ekonomisk förening finns det lite olika personer som är förknippade och det är Arvidsson, Claes Bengt-Håkan som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Claesson, Klas Åke Thomas som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Falk, Jan Gustaf Reinhold som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsberg, Gustav Johan Fredrik som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Fredriksson, Ingvar Conny som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Bo Ingvar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotJohansson, Susanne Gun-Britt Marie som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Karl-Johan Mikael som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Jan Tomas Ragnar som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamotSöderblom, Rut Ingmarie som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamotJonasson, Kristina Elin Maria som är född 1974 och har titeln Revisorssuppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Centrum i Sydost, ekonomisk förening så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Centrum i Sydost, ekonomisk förening på telefon 0417-10012.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett utvecklingscentrum för att öka tillväxten i regionen med hjälp av service för företagen, kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Föreningen ska erbjuda sina medlemmar kurser, seminarier, utvecklingsprojekt, mentorsprogram och annan kompetensutveckling till självkostnad. För föreningens verksamhet skall föreningen anställa personal. Medlemmarna skall delta i verksamheten som konsumenter av föreningens tjänster.

Idag är Centrum i Sydost, ekonomisk förening av bolagstypen Ekonomisk förening.

Centrum i Sydost, ekonomisk förening är ett av många verksamheter som finns i Kalmar län och Emmaboda arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Centrum i Sydost, ekonomisk förening innehar ej F-skattsedel och Centrum i Sydost, ekonomisk förening är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2005-03-03.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Centrum i Sydost, ekonomisk förening så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Claesson, Klas Åke Thomas

Centrum i Sydost, ekonomisk förening har 769611-9259 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Kalmar län.