Långasjö Bygdegårdsförening Ekonomisk förening

Kalmar län

Information

729500-0199 är organisationsnummer för bolaget Långasjö Bygdegårdsförening Ekonomisk förening. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Långasjö Bygdegårdsförening Ekonomisk förening är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Emmaboda som är den kommunen som Långasjö Bygdegårdsförening Ekonomisk förening finns i.

Långasjö Bygdegårdsförening Ekonomisk förening har varit registrerat sedan 1983-04-05 och det finns flera bolag i Kalmar län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Långasjö Bygdegårdsförening Ekonomisk förening så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Långasjö Bygdegårdsförening Ekonomisk förening är och det finns flera bolag i Emmaboda som också är .

Firmatecknare för Långasjö Bygdegårdsförening Ekonomisk förening är följande:
; Firman tecknas av Karlsson, Börje Karl Gösta och ; Karlsson, Erling Alf Sverker var för sig.

Vill ni komma i kontakt med Långasjö Bygdegårdsförening Ekonomisk förening så kan ni göra det på telefon genom 070-6268468 eller genom brev på följande adress:
Koppekull, 361 95, Långasjö

Föreningen har till ändamål att för medlemmarnas räkning samt andra syften, varom styrelsen beslutar, förvärva och förvalta fastighet för tillhandahållande av bostad, samlingslokal, park eller festplats för möten, föredrag, fester, allmänna förevis- ningar m m.

Det finns olika personer som har en koppling med Långasjö Bygdegårdsförening Ekonomisk förening och det är Gustavsson, Lars Gustav Lennart som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Eira Dagny Linnea som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Alf Sverker Erling som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Börje Karl Gösta som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Kennert Vincent Allan som är född 1924 och har titeln Ordinarie ledamot, Elofsson, Håkan Karl-Gunnar som är född 1964 och har titeln SuppleantFransson, Daisy Gurli Marianne som är född 1926 och har titeln Suppleant, Jonsson, Folke Evald Mauritz som är född 1929 och har titeln Suppleant,