Algutsboda östra Bygdegårds Byggnadsförening Ekonomisk förening

Kalmar län

Information

Algutsboda östra Bygdegårds Byggnadsförening Ekonomisk förening är ett av många företag som finns i Emmaboda. Det är nämligen den kommunen som Algutsboda östra Bygdegårds Byggnadsförening Ekonomisk förening finns i och den tillhör även Kalmar län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Algutsboda östra Bygdegårds Byggnadsförening Ekonomisk förening som idag finns i Kalmar län har varit registrerat sedan 1936-09-17.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Lindehult 511, 382 94, Nybro. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Algutsboda östra Bygdegårds Byggnadsförening Ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0471-44011.

Emmaboda arbetar för att företag som Algutsboda östra Bygdegårds Byggnadsförening Ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Algutsboda östra Bygdegårds Byggnadsförening Ekonomisk förening. Det finns flera företag i Kalmar län.

Föreningen har till ändamål att för sina medlemmars räkning ävensom andra syften, varom föreningsstyrelsen beslutar, och som ej strida mot landsbygdens intressen, förvärva och förvalta fastighet för tillhandahållande av bostad, samlingslokaler, park eller festplats för möten, föredrag, fester, allmänna förevisningar m m.

Firmatecknare för Algutsboda östra Bygdegårds Byggnadsförening Ekonomisk förening är följande:
; Firman tecknas av Gustavsson, Torsten Georg och ; Gustavsson, Åke Anders Birger gemensamt eller var ; för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Algutsboda östra Bygdegårds Byggnadsförening Ekonomisk förening och det är följande personer, Gustavsson, Maj-Lis Birgit Linnea som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Torsten Georg som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Åke Anders Birger som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sigurd Hildemar som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Bernis Yvonne som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Aronsson, Bengt Gustav Fridolf som är född och har titeln Suppleant.Henriksson, Gustav Henry som är född och har titeln Suppleant, Persson, Brita Aina Florence som är född och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Algutsboda östra Bygdegårds Byggnadsförening Ekonomisk förening är 729500-0025.